dzisiaj jest: 26 maja 2018. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - Rozwój działalności gospodarczej

          OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017         

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 18.04.2017 r. do dnia 08.05.2017r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój działalności gospodarczej

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:
70%
kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wysokość pomocy:
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 300 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem:
http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=686
« powrót