dzisiaj jest: 24 września 2018. imieniny: Dora, Gerard, Teodor
wersja polska 
Aktualności
Dożynki 2017

W NIEDZIELĘ, 27 SIERPNIA 2017 ROKU ODBYŁY SIĘ W WIELGOMŁYNACH GMINNE DOŻYNKI 2017 - COROCZNE ŚWIĘTO PLONÓW, OBCHODZONE OD LAT W SPOSÓB UROCZYSTY I ODŚWIĘTNY

     Wedle corocznej tradycji uroczystości rozpoczęto od uformowania korowodu dożynkowego na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, w skład którego wchodzili starostowie dożynek, oraz delegacje z poszczególnych sołectw z przygotowanymi przez siebie wieńcami dożynkowymi i specjalnie upieczonymi bochnami chleba. Tuż przed godz. 13:00 korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Gminy Żytno na czele którego szli przedstawiciele władz samorządowych, z wójtem Bogdanem Witaszczykiem, Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Łosiem, liczni rolnicy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się: Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku Marek Jankowski, wyruszył do wielgomłyńskiego klasztoru, gdzie odbyła się Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych oraz chlebów dożynkowych.
     Celebrujący mszę proboszcz parafii w Wielgomłynach o. Leszek Wójcik w wygłoszonej homilii wiele uwagi poświęcił znaczeniu, jakie dla człowieka ma chleb oraz podkreślał jego symbolikę. Wspomniał, iż co roku o tej porze gromadzimy się na wielgomłyńskich dożynkach po to, by wspólnie podziękować Panu Bogu i rolnikom za tegoroczne plony oraz prosić naszego Stwórcę o dalsze błogosławieństwo w rolniczej pracy. Podkreślił, iż troski i wyzwania świata rolniczego każą nam dzisiaj z wielkim szacunkiem patrzeć na pracę rolnika, która – ze względu na uzależnienie od natury – jest wystawiona na większe ryzyko, aniżeli praca innych gałęzi gospodarki. Jednak rolnicy nie powinni stracić wiary w pomoc Bożą i ufnie patrzeć w jutro. Dziękował rolnikom za trud i ciężką pracę, jaką wykonują każdego dnia, po to by inni mogli cieszyć się z dobrodziejstw ich pracy.
    W czasie mszy przedstawiciele poszczególnych sołectw przekazywali na ręce o. Leszka Wójcika, bochny chleba, upieczone z mąki uzyskanej z tegorocznych zbiorów. Przeor klasztoru uroczyście poświęcił wszystkie chleby oraz wieńce dożynkowe.
     Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę dętą z Żytna wraz z uczestnikami uroczystości przeszedł na boisko sportowe w Wielgomłynach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych prowadzona przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jadwigę Staszczyk. Na początku starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Małgorzata Czarczyk z Karczowa oraz Maksymilian Lech z Zalesia, przekazali Wójtowi Gminy Bogdanowi Witaszczykowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławowi Łosiowi tradycyjnie bochen chleba oraz kwiaty z domowych ogrodów i pól.
     Wójt gminy Bogdan Witaszczyk rozpoczynając uroczystości Dożynkowe powiedział:
„W dniu Święta Plonów witam serdecznie Was Drodzy Rolnicy!
Witam Panią Poseł oraz przybyłych gości, przedstawicieli zakładów pracy, sponsorów dożynek, mieszkańców Gminy Wielgomłyny, odświętnie ubrane w stroje regionalne członkinie Kół Gospodyń i Stowarzyszeń. Witam Ojca Proboszcza parafii w Wielgomłynach oraz proboszczów z parafii Krzętów, Niedośpielin i Chełmo. Witam Chór Gminny „Z okolic Młyna”, starostów dożynek z ubiegłych lat, radnych i sołtysów gminy Wielgomłyny oraz poczet sztandarowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielgomłynach.
     Drodzy Rolnicy! W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek oraz w imieniu Samorządu Gminy Wielgomłyny pragnę podziękować Wam za słowa które przed chwilą wypowiedzieli na tej scenie Starostowie Dożynek – Wasi przedstawiciele, a mianowicie, że żniwa na wielgomłyńskiej ziemi zostały zakończone. Ziarna tegorocznych zbóż pieczołowicie zabezpieczone, a widmo niedostatku i ewentualnego głodu oddalone. Zapewniamy Państwa, że będziemy dzielić równo i sprawiedliwie dorodny, a zarazem symboliczny bochen chleba. W naszej gminie tak jak i w całym kraju jest wystarczająco dużo żywności i różnorodnych dóbr – rolą polityków jest, aby dobrze gospodarować i dotrzeć do każdego potrzebującego oraz stworzyć każdemu obywatelowi dogodne warunki do życia i rozwoju. Drodzy Rolnicy! Z głębi serca dziękuję Wam za wierność i miłość do ziemi, którą otrzymaliście od swoich ojców, za pracowitość i zaradność, za wiarę w lepsze jutro po zapewne chwilowych zwątpieniach w sens rolniczego trudu.
To dzięki pracy wyrasta corocznie złocisty owoc w postaci dorodnego bochna chleba dający rolniczym rodzinom i nam poczucie dostatku i bezpieczeństwa. Żyjąc w okresie pokoju i dostatku często zapominamy o tym, że nic nie jest dane raz na zawsze. W dzisiejszym święcie plonów biorą udział politycy parlamentu RP, samorządu wojewódzkiego i powiatowego, przedsiębiorcy, rolnicy oraz duchowieństwo. Jesteśmy dumni, że razem z rolnikami możemy przeżywać radość pomyślnego zakończenia żniw. Współpracujmy dalej dla dobra środowisk, które reprezentujemy…”
Wójt gminy podziękował także wszystkim osobom i instytucjom za zorganizowanie z rozmachem uroczystości święta plonów. Jest to jak stwierdził, wyraz szacunku dla rolników za ich wzorowo wykonaną całoroczną pracę.
     Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska odczytała list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela: „…Z okazji Święta Plonów składam serdeczne ży-czenia, aby trud naszych rolników zyskiwał należyty prestiż i uznanie społeczne oraz godziwą zapłatę. Z Bożą łaskawością i błogosławieństwem niech wieś polska wzrasta w dobrobycie i ma dobrą przyszłość. Każdemu z Państwa, uczestnikom dożynek, życzę pomyślności, zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym…”
     Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś odczytał list od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura: „… Drodzy Rolnicy! Niech tego-roczne Dożynki upłyną Wam w poczuciu satysfakcji i spełnienia, niech będą nagrodą za wielomiesięczne zmagania z naturą i przeciwnościami losu, niech będą wspaniałym świętem najpiękniejszego zajęcia, jakie wykonuje człowiek. Dziękuję za ten nasz wspólny chleb, którego dzięki Wam nikomu nie zabraknie!...”.
     Sekretarz gminy Bożena Nowak odczytała list skierowany do rolników od Starosty Powiatu Radomszczańskiego Andrzeja Pluteckiego , w którym życzył satysfakcji z pracy, szczęścia w życiu rodzinnym, zasłużonego odpoczynku, a także wspaniałej zabawy na tegorocznych Dożynkach.

     Wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk odczytał list Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka : „…Dzisiaj urok pieśni i barwnego dożynkowego pochodu mamy okazję docenić w Gminie Wielgomłyny, regionie znanym z pracowitości i gospodarskiej zaradności. Ich efekty symbolizują ciężkie, bogate kłosy wplecione w żniwne wieńce i pięknie wypieczone bochny chlebów z pierwszej tegorocznej mąki. Głowy same chylą się przed nimi, jak i przed wszystkimi, którzy nie żałowali wysiłku, by tegoroczny plon wyróżniał Gminę Wielgomłyny wśród sąsiadów i całego województwa łódzkiego…”
    Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk życzył rolnikom satysfakcji z pracy oraz sprzyjającej aury, aby w najbliższych latach żaden rolnik nie musiał się zmagać z problemem suszy i nieurodzaju.
     Życzenia z okazji tegorocznego Święta Plonów przesłali wielgomłyńskim rolnikom również Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński oraz Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.
     Kolejną częścią uroczystości było wręczenie wieńca dożynkowego wójtowi Bogdanowi Witaszczykowi i Stanisławowi Łoś - Przewodniczącemu Rady Gminy, przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zagórza Wieniec dożynkowy przygotowany przez KGW Kruszyna otrzymał również przeor klasztoru w Wielgomłynach o. Leszek Wójcik.
     Wiązanki kwiatów niesione w korowodzie dożynkowym przez sołtysów z gminy Wielgomłyny otrzymali proboszczowie parafii z Gminy Wielgomłyny, zaproszeni goście oraz sponsorzy Dożynek: Barbara i Andrzej Gaik - właściciele ZPM „GAIK” w Niedośpielinie, Grzegorz Błędowski oraz Jolanta Różycka - Prezes i Wiceprezes Gminnej Spółdzielni w Kodrębie, Wiesław Puto przedstawiciel Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. oraz Halina Puto – Prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Wielgomłynach, Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet. Tadeusz Płyk, oraz Zbigniew Płaszczyński - Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne.
     Powołana na okoliczność dożynek Komisja Konkursowa ( skład: po jednej osobie wytypowanej z Kół Gospodyń Wiejskich) oceniała 7 stoisk promocyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Woli Kuźniewskiej, Rogów, Sokolej Góry, Trzebiec, Wielgomłyn, oraz stoiska promocyjne Stowarzyszeń: „Przyjaciele dla Krzętowa”, „Rudka nad Pilicą”. Pierwsze miejsce za najlepszą prezentację kultury, tradycji, strojów ludowych, dorobku artystycznego, produktów lokalnych, oraz atrakcji turystycznych swojego sołectwa zdobyło stoisko przygotowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele dla Krzętowa”, na miejscu drugim uplasowało się KGW Trzebce, a trzecie miejsce zdobyło stoisko Stowarzyszenia „Rudka nad Pilicą”.
     Część obrzędową Dożynek 2017 w gminie Wielgomłyny zakończył bardzo atrakcyjny występ zespołu ludowego „Z OKOLIC MŁYNA” działający w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach prowadzony pod kierunkiem Damiana Drogosza.
     Atrakcją wielgomłyńskich dożynek był bardzo udany występ ORKIESTRY DĘTEJ GMINY ŻYTNO pod batutą Krzysztofa Jabłońskiego, a także koncert zespołu „SZALONE GITARY”, który potrafił rozbawić publiczność, a nawet porwać do tańca wykonując repertuar słynnego zespołu „Czerwonych Gitar”. W trakcie tegorocznych Dożynek publiczność miała okazję zapoznać się z prezentacją autorską książki Tomasza Kolmasiaka „W poszumie sosnowych lasów”. W książce znajduje się ponad dwadzieścia artykułów historycznych opisujących głównie wydarzenia drugiej wojny światowej, które miały miejsce na terenie gminy Wielgomłyny.
    Zwieńczeniem uroczystości była zabawa pod gwiazdami, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych, a do tańca przygrywał zespół „ACTIV” z Zagórza. W godzinach wieczornych wszyscy uczestnicy tegorocznych dożynek mogli podziwiać pokaz fire show wraz z muzyką grupy bębniarskiej „AKUKU” z Częstochowy. Jak co roku wszyscy zgromadzeni na wielgomłyńskich dożynkach mgli skorzystać ze stoisk gastronomicznych, wesołego miasteczka, oraz innych atrakcji.
     Gospodarze uroczystości, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Koła Gospodyń Wiejskich wraz z zespołami estradowymi stworzyli wyjątkowy, serdeczny i niezapomniany klimat tegorocznych dożynek.
« powrót