dzisiaj jest: 24 września 2018. imieniny: Dora, Gerard, Teodor
wersja polska 
Aktualności
Konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

W dniach 13 - 28 września 2017 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu „Programu współpracy gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie Programu będącego przedmiotem konsultacji.
Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wielgomłyny.
Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie programu na druku stanowiącym załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 75/2017.

Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e - mail na adres: urzad@wielgomlyny.pl ,
  • osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 5) Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1.
Projekt konsultowanego aktu prawnego jest dostępny:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej - www.wielgomlyny.bip.net.pl,
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.wielgomłyny.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 75/2017 - pobierz
« powrót