dzisiaj jest: 17 sierpnia 2018. imieniny: Anita, Julianna, Jacek
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 5/2017/G - Organizacja wydarzeń przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 09.10.2017 r. do dnia 23.10.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- Organizacja wydarzeń przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 147 444,33 zł
Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne)

Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych).

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=370
« powrót