dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Aktualności
Magia Pilicy - ścieżki rowerowe na terenie Gminy Wielgomłyny

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie spotkali się włodarze z gmin: Sulejowa, Aleksandrowa, Masłowic, Przedborza, Wielgomłyn i Żytna w celu wypracowania i omówienia kierunków działań na wydatkowanie sumy dofinansowania 5 834 784,00 PLN przyznanej przez Urząd Marszałkowski na budowę infrastruktury turystycznej nad Pilicą.

Tytuł projektu „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”
– ogólny koszt : 8 452 849,20 PLN

Koszty po stronie każdej z gmin oraz oczekiwane przez nich dofinansowanie:     Projekt polega na budowie infrastruktury szlaków turystycznych w gminach leżących nad rzeką Pilicą, uporządkowanie ruchu turystycznego, przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo (w Gminie Wielgomłyny: Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu – Otulina Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy). Dolina Rzeki Pilicy narażona jest na silną degradację środowiska przez człowieka, ze względu na rosnący ruch turystyczny, który ciężko jest kontrolować, a który niestety łamie zasady zrównoważonego rozwoju*. Podróżowanie poza wyznaczonymi do tego drogami (często wynikające ze słabo przygotowanych oznaczeń infrastruktury szlakowej), palenie ognisk, zaśmiecanie - to główne zagrożenia dla terenów gmin biorących udział w budowie infrastruktury turystycznej nad rzeką Pilicą. Projekt zatem ma się przyczynić do poszerzenia wiedzy o ekologii oraz zasadach zrównoważonego rozwoju jak również poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.

*Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

Planowana infrastruktura na terenie Gminy Wielgomłyny:« powrót