dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Aktualności
Informacja

Urząd Gminy w Wielgomłynach w związku z napływającymi sygnałami o zanieczyszczeniach ściekami rzeki Pilicy przez mieszkańców Gminy Wielgomłyny oraz wylewania zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych na grunty, przypomina o konieczności przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o porządku i czystości w gminie.
    
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku w gminie w szczególności poprzez:
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Według art.6 ust.1 ustawy o porządku i czystości w gminie - właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
« powrót