dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Aktualności
W podziękowaniu za plony - Dożynki Gminne 2018

     Wedle corocznej tradycji uroczystości rozpoczęto od uformowania korowodu dożynkowego na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, w skład którego wchodzili starostowie dożynek, oraz delegacje z poszczególnych sołectw z przygotowanymi przez siebie wieńcami dożynkowymi i specjalnie upieczonymi bochnami chleba. Tuż przed godz. 13:00 korowód dożynkowy prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy OSP Kamieńsk na czele którego szli przedstawiciele władz samorządowych, z wójtem Bogdanem Witaszczykiem, Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Łosiem, Radną Powiatu Radomszczańskiego i Sekretarz Gminy Wielgomłyny Bożeną Nowak, liczni rolnicy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk, wyruszył do wielgomłyńskiego klasztoru, gdzie odbyła się Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych oraz chlebów dożynkowych.
     Celebrujący mszę proboszcz parafii w Wielgomłynach o. Leszek Wójcik w wygłoszonej homilii wiele uwagi poświęcił znaczeniu, jakie dla człowieka ma chleb oraz podkreślał jego symbolikę. Wspomniał, iż co roku o tej porze dożynkowy dzień przypomina nam wszystkim o trwałych wartościach kultywowanych przez środowisko rolnicze do których należą szacunek dla rodziny i pracy. Na koniec podziękował rolnikom, za ciężką, ale i pełną radości pracę, która jest uczestnictwem w czymś wielkim i ważnym dla całej naszej Ojczyzny, oraz za poszanowanie dla tradycji i przywiązanie do wiary oraz prosił Boga o błogosławieństwo dla pracy rolniczej na przyszłość.
     W czasie mszy przedstawiciele poszczególnych sołectw przekazywali na ręce o. Leszka Wójcika, bochny chleba, upieczone z mąki uzyskanej z tegorocznych zbiorów. Przeor klasztoru uroczyście poświęcił wszystkie chleby oraz wieńce dożynkowe.
     Po mszy korowód dożynkowy przeszedł na boisko sportowe w Wielgomłynach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych prowadzona przez Panią Monikę Niemczyk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jadwigę Staszczyk. Na początku uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk, który podziękował rolnikom za miłość do odziedziczonej ziemi, za pracę która corocznie odwzajemnia się dorodnym bochnem chleba i dokonał uroczystego otwarcia tegorocznych dożynek. Następnie głos zabrali przybyli goście oraz gospodarze dożynek. Odczytane zostały listy skierowane do Rolników od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura.
     Starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Elżbieta Pijewska z Myśliwczowa oraz Jacek Święcik z Kruszyny, przekazali Wójtowi Gminy Bogdanowi Witaszczykowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławowi Łosiowi tradycyjnie bochen chleba oraz kwiaty z domowych ogrodów i pól.
     Kolejną częścią uroczystości było wręczenie wieńca dożynkowego oraz dożynkowego bochna chleba wójtowi Bogdanowi Witaszczykowi i Stanisławowi Łoś - Przewodniczącemu Rady Gminy, przez Koło Gospodyń Wiejskich z Karczowa. Wieniec dożynkowy przygotowany przez KGW Myśliwczów otrzymał również przeor klasztoru w Wielgomłynach o. Leszek Wójcik.
     Wiązanki kwiatów niesione w korowodzie dożynkowym przez sołtysów z gminy Wielgomłyny otrzymali proboszczowie parafii z Gminy Wielgomłyny, zaproszeni goście oraz sponsorzy Dożynek: Barbara i Andrzej Gaik - właściciele ZPM „GAIK” w Niedośpielinie, Grzegorz Błędowski oraz Jolanta Różycka - Prezes i Wiceprezes Gminnej Spółdzielni w Kodrębie, Wiesław Puto przedstawiciel Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. oraz Halina Puto – Prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Wielgomłynach, Antoni Mościński, oraz Zbigniew Płaszczyński - Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne.
     Powołana na okoliczność dożynek Komisja Konkursowa oceniała 9 stoisk promocyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Woli Kuźniewskiej, Myśliwczowa, Rogów, Sokolej Góry, Trzebiec, Wielgomłyn, Zagórza oraz stoiska promocyjne Stowarzyszeń: „Przyjaciele dla Krzętowa” oraz „Rudka nad Pilicą”. Pierwsze miejsce za najlepszą prezentację kultury, tradycji, strojów ludowych, dorobku artystycznego, produktów lokalnych, oraz atrakcji turystycznych swojego sołectwa zdobyło stoisko przygotowane przez KGW Wielgomłyny oraz KGW Rogi, drugiego miejsca nie przyznano, trzecie miejsce zdobyło stoisko Stowarzyszenia „Rudka nad Pilicą”.
     Część obrzędową Dożynek 2018 w gminie Wielgomłyny zakończył bardzo atrakcyjny występ zespołu ludowego „Z OKOLIC MŁYNA” działający w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach oraz Zespół Młodzieżowy prowadzony pod kierunkiem Damiana Drogosza.
     Atrakcją wielgomłyńskich dożynek był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Kamieńsk, a także koncert zespołu „BACIARY”, który zgromadził szeroką publiczność wspaniałym występem.
     Zwieńczeniem uroczystości była zabawa pod gwiazdami, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych, a do tańca przygrywał DJ LEWY. Jak co roku wszyscy zgromadzeni na wielgomłyńskich dożynkach mogli odwiedzić stoiska promocyjne Ośrodka Doradztwa Rolniczego i GOKiS, skorzystać ze stoisk gastronomicznych, wesołego miasteczka, oraz innych atrakcji.
     Gospodarze uroczystości, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Koła Gospodyń Wiejskich wraz z zespołami estradowymi stworzyli wyjątkowy, serdeczny i niezapomniany klimat tegorocznych dożynek.


« powrót