dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 4/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 17.09.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji
Rozwijanie działalności gospodarczej

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:
- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- Prawo przedsiębiorców.

Wysokość pomocy:
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 936 335,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=815
« powrót