dzisiaj jest: 12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
Aktualności
Uroczyste otwarcie szlaku wodnego na Pilicy - przystań kajakowa w Krzętowie

29 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie szlaku wodnego na Pilicy w ramach projektu „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. Następnie cztery gminy: Wielgomłyny, Sulejów, Przedbórz i Żytno zawarły porozumienie w sprawie opracowania wspólnego projektu turystycznego i wybrały na lidera Miasto Sulejów. Partnerskie gminy złożyły wniosek do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pozyskana kwota dofinansowania przez Gminę Wielgomłyny wyniosła 256.326,60 zł, natomiast całość realizacji zadania została zaplanowana na kwotę 536.326,60 zł. Pierwszy na taką skalę projekt partnerski zrealizowany przy udziale czterech gmin: Gminę Sulejów – Lidera Projektu oraz Partnerów: Gminę Żytno, Gminę Wielgomłyny oraz Gminę Przedbórz opiewał na kwotę 970 535,56 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu turystycznym terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna (Gmina Żytno) do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego o długości 79,20 km oraz budowę infrastruktury stanic kajakowych oraz zagospodarowanie terenów wokół stanic. Celem projektu jest dynamiczny rozwój turystyki kajakowej na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy poprzez budowę nowej infrastruktury.

Podczas uroczystego otwarcia przystani kajakowej w Krzętowie Bogdan Witaszczyk – Wójt Gminy Wielgomłyny powiedział: „Trudno było przekonać radnych do tego typu inwestycji, bo wiadomo, najważniejsze są drogi! Patrząc jednak z perspektywy czasu radni i mieszkańcy doceniają budowę stanicy i zagospodarowanie terenu wokół. Wreszcie możemy pokazać ogromny walor turystyczny naszej części rzeki Pilicy i zaprosić turystów do naszej gminy. Oprócz pięknej stanicy wyposażonej w węzeł sanitarny są wiaty z ławkami, miejsce na ognisko, mini plac zabaw dla dzieci i duży parking. Każdy znajdzie coś dla siebie. I chcę podziękować Liderowi Projektu- Gminie Sulejów, bo tylko dzięki ich determinacji i wspaniałej współpracy udało się projekt zrealizować do końca!”.

Dodatkowo w ramach projektu realizowane są działania dotyczące promocji turystycznych walorów krajobrazowych i przyrodniczych doliny rzeki Pilicy. W dniu otwarcia stanic w Maluszynie (gmina Żytno), w Krzętowie (gmina Wielgomłyny), w Przedborzu – Miasto Przedbórz (gmina Przedbórz) oraz w Sulejowie odbył się pełen instruktaż posługiwania się kajakiem oraz bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas spływu kajakowego.

Po instruktażu wszyscy chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w pierwszym historycznym spływie kajakowym.

Przystań kajakowa w Przedborzu


Przystań kajakowa w Przedborzu« powrót