dzisiaj jest: 12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 5/2018/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 03.12.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
    Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku


Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 300 000,00 zł
Ramy czasowe realizacji zadań: Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu nalezy zrealizować (złozyć wniosek o rozliczenie grantu) do 30.09.2020 r.
Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne)
Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=837
« powrót