dzisiaj jest: 12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 03.12.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
    Realizowany przez: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyżej niż:
  • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646)
  • nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
  • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.
Wysokość pomocy:
  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
  • Ww. przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
  • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100 000 zł.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
https://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=838
« powrót