dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, z klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona przeciwpożarowa jest sprawowana przez Ochotnicze Straże Pożarne, wspierana i nadzorowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w RADOMSKU.
Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonuje 13 jednostek, w tym 5 typu S i 8 typu M. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Wielgomłyny skupiały w swych szeregach około 270 członków.
Jednostka WIELGOMŁYNY została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Do najbardziej aktywnych jednostek należą jednostki typu S wyposażone w samochody i tak:
  1. Krzętów samochód STEYR/DAIMLER/PUCH z 1984 r.
  2. Myśliwczów samochód LUBLIN z 2003 r.
  3. Sokola Góra samochód STAR 266 z 1989 r.
  4. Wielgomłyny samochód JELCZ 005 z 1981 r.
  5. Zagórze samochód VOLKSWAGEN LT- 28 z 2003 r.
LUBLIN3-KOMBI 2,9t. TYP 3324
Samochód LUBLIN 3 KOMBI 2,9t. typ 3324

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej nakłada na gminę obowiązki w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich. Corocznie więc w budżecie Gminy rezerwowane są środki na realizację powyższych zadań. Środki te są wykorzystywane na utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP, na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, na nagrody dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup paliwa, ubrań specjalnych, części do samochodów, zakup energii elektrycznej, opłaty ubezpieczeń samochodów, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic.
Współpracujemy ze szkołami z terenu Gminy, organizujemy OTWP, jak również zawody sportowo – pożarnicze.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wielgomłynach przeprowadził w dniu 08 marca 2016 roku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięło udział 5 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach oraz 12 uczniów z Publicznych Szkół Podstawowych w Wielgomłynach, Zagórzu i Krzętowie.
W 2016 roku odbyła się kampania sprawozdawczo wyborcza w jednostkach OSP na terenie Gminy

Wielgomłyny, w wyborach tych dokonano następującego wyborów prezesów i naczelników:

1) OSP Wielgomłyny
Prezes: Sławomir Rembielak
Naczelnik: Artur Młyńczyk

2) OSP Krzętów
Prezes: Tomasz Duda
Naczelnik: Tomasz Mofina

3) OSP Myśliwczów
Prezes: Tadeusz Świrkowski
Naczelnik: Grzegorz Skraboń

4) OSP Zagórze
Prezes: Piotr Ordanik
Naczelnik: Arkadiusz Wieczorek

5) OSP Sokola Góra
Prezes: Czesław Kowalski
Naczelnik: Michał Majcherek

6) OSP Rudka
Prezes: Krzysztof Bukała
Naczelnik: Grzegorz Bukwald

7) OSP Niedośpielin
Prezes: Łukasz Lis
Naczelnik: Adam Nitecki

8) OSP Trzebce
Prezes: Zygmunt Auguścik
Naczelnik: Witold Hasik

9) OSP Kruszyna
Prezes: Krzysztof Konieczny
Naczelnik: Julian Bazak

10) OSP Karczów
Prezes: Radosław Liczberski
Naczelnik: Karol Kubik

11) OSP Pratkowice
Prezes: Wojciech Idziak
Naczelnik: Marian Radzik

12) OSP Wola Kuźniewska
Prezes: Barański Stanisław
Naczelnik: Bąbka Mariusz

13) OSP Rogi
Prezes: Antoni Skraboń
Naczelnik: Kacper Jaguścik

Zjazd Gminny odbył się 17 czerwca 2016 r. w wyniku wyborów Prezesem Oddziału Gminnego Związku OSP RP został Wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk, a Komendantem Gminnym - druh Krzysztof Skraboń.