dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
O programie


  Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”, prowadzona jest przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, które przyczyniłoby się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

  Akcję poprzedził pilotaż - roczny program z udziałem 15 gmin i jednego powiatu (po jednym uczestniku z każdego województwa) wybranymi spośród uczestników Programu „Obywatel i Samorząd Lokalny” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.
Zgłaszając się deklarujemy zamiar realizacji zadań wypełniających wymienione wyżej zasady.

  Samorządy które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. Liczymy na to, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli, a także potencjalnych inwestorów. Mamy nadzieję także, że udział w programie zachęci samorząd do coraz szerszego, konsekwentnego wprowadzania opisanych zasad do praktyki swojego funkcjonowania.

Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie akcji www.przejrzystapolska.pl