dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Oświata
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


REKRUTACJA

na rok szkolny 2018/2019

Do oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w szkołach oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 • dzieci zamieszkałe w obwodzie kolejno szkół PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzu, PSP w Krzętowie – z urzędu,
 • dzieci zamieszkałe poza obwodem szkół PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzu, PSP w Krzętowie – jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 
Termin rekrutacji dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego - od 14.02.2018 r. do 15.03.2018 r.

Termin rekrutacji dzieci 7-letnich do klasy pierwszej szkoły podstawowej - od 14.02.2018 r. do 15.03.2018 r.

Druki wniosków/zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.wielgomlyny.pl (zamieszczone poniżej).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 marca 2018 roku.

Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach będą zamieszczone na tablicy informacyjnej w każdej ze szkół podstawowych w dniu 26 marca 2018 r.

UWAGA! W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielgomłyny informują, że w dniach od 14.02.2018 roku do 15.03.2018 roku prowadzone są zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach na rok szkolny 2018/2019. W rekrutacji do oddziałów przedszkolnych uczestniczą:
- dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.),
- dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.)
- dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.),


Do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXVI/4/2017 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgomłyny - pobierz  
 2. Uchwała Nr XXVI/5/2017 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgomłyny - pobierz  
 3. Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielgomłyny na rok szkolny 2018/2019 - pobierz


Oddziały przedszkolne w szkołach (dzieci 3-, 4- i 5-letnie):
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - pobierz
 3. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny - pobierz
 4. Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata o oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej zlokalizowanej w tym samym obiekcie - pobierz
 6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o oddziale przedszkolnym znajdującym się w tej samej miejscowości w której pracuje rodzic - pobierz
 7. Załącznik nr 5 – oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka - pobierz

Podstawą zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego jest WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, który można pobrać w sekretariacie szkoły lub powyżej.

Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w szkole:
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz
 2. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny - pobierz
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz
 4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata o oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej zlokalizowanej w tym samym obiekcie - pobierz
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o oddziale przedszkolnym znajdującym się w tej samej miejscowości w której pracuje rodzic - pobierz
 6. Załącznik nr 5 – oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka - pobierz

Klasa pierwsza:
 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej - pobierz
 2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły - pobierz
 3. Załącznik nr 1 - oświadczenia i deklaracje rodziców dziecka - pobierz
 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie że kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - pobierz
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata o oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej zlokalizowanej w tym samym obiekcie - pobierz
 6. Załącznik nr 4 – oświadczenie, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu należnej opieki - pobierz