dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Zabytki

Bogusławów

Kaplica rzymsko-katolicka

Kościół ewangelicki, obecnie opuszczona kaplica rzymsko - katolicka, murowana z 1928 r. Elewacja północna.

Wnętrze Elewacja wschodnia Elewacja zachodnia


Kruszyna

Cegielnia mur.-drew., poł XIXw.


Warsztat mur. poł. XIXw.

Bogate zasoby surowców mineralnych: gliny, żwiru i piaskowca, pozwoliły na rozwinięcie produkcji materiałów budowlanych. Na terenie gminy powstały cegielnie (głównie w miejscowości Kruszyna), obecnie nieczynne.
Krzętów

Miejscowość malowniczo położona na wysokim brzegu Pilicy. Już w 1398 r. wymieniona została nazwa wsi "Crzanthow". W XIX w. Krzętów liczył ok. 580 mieszkańców, posiadał karczmę i murowaną piętrową szkółkę krytą dachówką. W czasie II wojny światowej w okolicach Krzętowa partyzanci Armii Krajowej stoczyli bitwę z oddziałami niemieckimi. Przy drodze do Krzętowa wzniesiono pomnik na pamiątkę zwycięskiej dla AK bitwy.

Pomnik Tablica pamiątkowa

Niedośpielin

Kościół p.w. św. Katarzyny i Kazimierza

DzwonnicaWieś nad Biestrzykówką, wpomniana po raz pierwszy w źródłach historycznych w 1383r. Była własnością szlachecką i kościelną. W otoczeniu starych drzew stoi modrzewiowy kościół p.w. św. Katarzyny i Kazimierza. Zbudował go w latach 1773 - 1776 Kazimierz Czaplicki, miejscowy dziedzic. Parafia jest jednak starsza, istniała od 1401 r., a dwie poprzednie świątynie uległy zniszczeniu.

KościółWe wnętrzu znajdują się trzy XVIII-wieczne ołtarze, w jednym z nich mieści się obraz św. Katarzyny. Z XVI w. pochodzi kamienna kropielnica. W XVIIIw. obok kościoła zbudowano drewnianą dzwonnicę przykrytą namiotowym dachem.

Odrowąż

Dwór Malewskich w Odrowężu

Wieś leżąca ok. 1,5 km na południe od drogi z Radomska do Wielgomłyn, położona na wzniesieniu nad stawami. W otoczeniu starodrzewu parkowego stoi drewniany dwór z 1851 r., będący przez kilka pokoleń własnością rodziny Malewskich. Antonina Malewska była malarką tworzącą na początku XX w. i w okresie międzywojennym. W parku zachował się pomnikowy okaz cisa. Na skraju parku przy drodze znajduje się stara kapliczka przykryta gontem z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena.

Rzadki okaz -cis- pomnik przyrody w parku obok dworu Kapliczka św. Jana Nepomucena nad stawem mur. 1863 remont 2001


Pratkowice

Pratkowice to rozległa wieś na lewym brzegu Pilicy, znana pod nazwą "Prawkowice" już w 1394 r. Na dokumencie z 1466 r. podpisany jest Donin z Prawkowic podkomorzy sandomierski. Na północnym skraju wsi odkryto bardzo interesujące cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu (zdjęcie).


Rudka

Podworski budynek mieszkalny z 1897 r., remont 2001 Podworski budynek mieszkalny z 1897 r., remont 2001

Rudka - wieś u ujścia Biestrzykówki do pilicy, w 1553 r. była własnością Rudzkiego. W XIX w. znajdowały się tu: gorzelnia, cegielnia i dwa młyny. Eksploatowano pokłady torfu. W okolicy wsi znaleziono ślady osadnictwa z początków epoki brązu. We wsi znajduje się podworski budynek mieszkalny z 1897 r.


Sokola Góra

Dwór

Sokola Góra - wieś położona na wzniesieniu dominującym nad okolicą, znana była już w 1399 r. Zwraca uwagę pięknie położony murowany dwór otoczony parkiem. Pochodzi on z XIX w. Jest jednokondygnacyjny z gankiem wspartym na 4 kolumnach.


Czworak Popiersie M.Boskiej

Park Popiersie M.Boskiej Aleja kasztanowa

We wschodniej części parku znajduje się smukła kolumna z popiersiem M.Boskiej przywieziona w 1913 r. z Wenecji. Za dworem, wśród grabów stoi obelisk z popiersiem Tadeusza Kościuszki. Właściciel majątku, Czesław Waliński zbudował we wsi w 1904 r. gorzelnię funkcjonującą do dziś.

Remont Remont Remont


Trzebce

Kapliczka

Kaplica murowana z końca XIX wieku


Wielgomłyny

Kościół i klasztor paulinów


Chrzcielnica
Dzieje zakonu Paulinów w Wielgomłynach są pełne burzliwych zwrotów. Klasztor ufundowali w latach 1465-1466 Jakub Koniecpolski i jego matka Dorota z Sienna. Rozbudowa klasztoru nastąpiła w XVII wieku. W 1819 roku klasztor skasowano, by w cztery lata później przywrócić Paulinom ich własność. Jednak nie na długo, gdyż w 1864 roku nastąpiła całkowita likwidacja klasztoru. Paulini wrócili do zaniedbanego klasztoru dopiero w 1987 roku i od razu przystąpili do prac konserwatorsko-remontowych, które pomogły odzyskać dawną świetność. Do dziś w kościele i klasztorze zachowało się wiele cennych fragmentów architektonicznych i zabytków. Do najstarszych z nich należą: kamienne nadproże nad wejściem do refektarza z połowy XV w. (zdjęcie) , chrzcielnica z drugiej połowy XV w. ozdobiona herbami i ornamentami, drewniana rzeźba "Pieta" z XV w. (zdjęcie). W murowanej dzwonnicy obok kościoła umieszczono dwa dzwony z XV w. Ciekawostką jest rosnący nieopodal klasztoru dąb pomnik przyrody o obwodzie ok. 650 cm (zdjęcie). Przez Wielgomłyny od dziesiątków lat drogami od Przedborza prowadzi szlak pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę.

Tablica pamiątkowa na murze kościelnym Tablica pamiątkowa na murze kościelnym