dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
program_ppow

PPWOW – POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE WIELGOMŁYNY

 

             Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z pożyczki Banku Światowego. Środki te przeznaczone są na realizację programów integracji społecznej w gminach. Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw. Z naszego województwa zakwalifikowano 37 gmin. Nasza gmina otrzymała kwotę 66.200 EURO, którą będzie można przeznaczyć na realizację usług społecznych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Cel programu:

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gmin. Mają temu służyć:

1.      Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.

2.      Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności, zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gmin, budowanie sieci usługodawców, wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.

 

Koordynator Programu w Gminie Wielgomłyny

 

Bogumiła Smolarczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

ul. Rynek 1

97-525 Wielgomłyny

telefon ( 0 44 ) 787-10-87

e-mail: gops@wielgomlyny.pl

 

Konsultant Regionalny Województwo Łódzkie

 

Krystyna Fuerst

telefon komórkowy 664 779 796

e-mail: krystyna.fuerst@ppwow.gov.pl

Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

telefon: ( 0 22 ) 661-10-00  

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

telefon: ( 0 42 ) 633-72-78

e-mail: info@rcpslodz.pl

 

 

Wielgomłyny, dnia: 18.11.2008r.