dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 

Dotacja na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielgomłyny na lata 2016 – 2020”.
W dniu 29.09.2016 r. podpisana została umowa dotacji nr 435/BN/D/2016 pomiędzy Gminą Wielgomłyny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielgomłyny na l  ...więcej
2016-10-11 14:01:16


Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Wola Życińska – Błonie i w miejscowości Błonie
W dniu 06.09.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielgomłyny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotycząca udzielenia pożyczki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach dziedziny Ochrona Zasobów Wodn  ...więcej
2016-10-11 13:58:26


Budowa sieci wodociągowej Krzętów – Wola Życińska
    Zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji w kwocie: 77 878,00 zł. oraz w formi  ...więcej
2015-02-03 12:25:26


Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny
     W dniu 18 lipca 2013 r. została zawarta umowa między Gminą Wielgomłyny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotycząca udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania, realizowanego w ramach dziedziny Badania nauk  ...więcej
2013-08-09 08:56:50


Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra
    Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra zostało dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 36.498,00zł.   ...więcej
2013-08-09 08:48:08

Pokazano 1 - 5 z 5