dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Wola Życińska – Błonie i w miejscowości Błonie

W dniu 06.09.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielgomłyny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotycząca udzielenia pożyczki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach dziedziny Ochrona Zasobów Wodnych pn. „Budowa sieci wodociągowej Wola Życińska – Błonie i w miejscowości Błonie”. Całkowita wartość zadania to: 141 403,12 zł. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi 39 053,00 zł. W ramach powyższej inwestycji wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą na odcinku Wola Życińska – Błonie o długości 1309 m. i w miejscowości Błonie o długości 1033,72 m. Wykonanie powyższej inwestycji umożliwiło zaopatrzenie mieszkańców miejscowości Błonie w uzdatnioną wodę systemu wodociągowego obejmującego wschodnią część Gminy Wielgomłyny. Ponadto powyższa inwestycja jest inicjatywą przyjazną dla środowiska, gdyż poprawiła zdecydowanie jakość wody dla mieszkańców w/w miejscowości.
« powrót