dzisiaj jest: 16 stycznia 2019. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Wykaz USŁUGODAWCÓW realizujących usługi Programu Integracji Społecznej PPWOW w Gminie Wielgomłyny w 2009 roku

Lp

Usługodawca i koordynator usługi

Nazwa usługi oraz odbiorcy usługi

Koszt usługi

Czas realizacji

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach

Halina Winiszewska

PARTNERSTWO-

Stowarzyszenie „Zawsze Razem”

„Włączenie Seniorów do życia społecznego gminy i wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej”.

Odbiorcy – OSOBY STARSZE

 

10.000 zł

Od 01.03.2009r do 10.12.2009r

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie

Iwona Kolanowska

„Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną i różnego rodzaju zajęć o charakterze integracyjnym, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ

 

6.500 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Leszek Wróblewski

„Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną i różnego rodzaju zajęć o charakterze integracyjnym, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ

 

6.500 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

4.

Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach

Bogumiła Dyktyńska

„Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną i różnego rodzaju zajęć o charakterze integracyjnym, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ

 

8.500 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Maria Placzyńska

„Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną i różnego rodzaju zajęć o charakterze integracyjnym, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ

 

6.500 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

6.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach

Elżbieta Święcik

„Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną i różnego rodzaju zajęć o charakterze integracyjnym, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ

 

6.010 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

7.

Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach

Halina Winiszewska

„Aktywność mieszkańców gminy drogą do poprawy jakości ich codziennego życia”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ, OSOBY STARSZE, RODZINY

 

20.000 zł

Od 01.04.2009r do 15.12.2009r

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebcach

Jan Kopiecki

„Aktywność mieszkańców gminy drogą do poprawy jakości ich codziennego życia”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ, OSOBY STARSZE, RODZINY

 

23.000 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu

Stanisław Łoś

„Aktywność mieszkańców gminy drogą do poprawy jakości ich codziennego życia”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ, OSOBY STARSZE, RODZINY

 

24.458 zł

Od 01.04.2009r do 30.06.2009r

10.

Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach

Magdalena Borycka

PARTNERSTWO-

Stowarzyszenie „Młodzi Razem”

„Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy – zorganizowanie działań na terenie Gminy Wielgomłyny mających na celu integrację dzieci i młodzieży i pobudzanie ich do wspólnych działań w rozwiązywaniu ich problemów w przyszłości. Dążenie do zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia Młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny „Młodzi Razem”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ

 

 

 

 

10.000 zł

Od 01.04.2009r do 30.09.2009r

11.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

Dariusz Dąbek

„Wizyta studyjna w Gminie Bieliny połączona ze szkoleniem na temat pozyskiwania środków1) na aktywizację lokalnych społeczności”

Odbiorcy – realizatorzy PIS w Gminie Wielgomłyny

 

 

6.016,50 zł

Od 24.04.2009r do 25.04.2009r

12.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej              AL.-Med. Laboratorium Analityczno – Bakteriologiczne w Radomsku

Alicja Rudek

„Laboratoryjne badania przesiewowe to także możliwość do aktywności i integracji mieszkańców gminy”

Odbiorcy – DZIECI I MŁODZIEŻ, OSOBY STARSZE, RODZINY

 

 

34.000 zł

Od 01.05.2009r do 31.10.2009r

13.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie

Iwona Kolanowska

„Opieka wakacyjna i edukacyjna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkole dla dzieci zajętych rodziców w okresie wakacji”

Odbiorcy – RODZINY

 

 

4.994 zł

Od 01.07.2009r do 18.08.2009r

14.

Publiczna szkoła Podstawowa w Zagórzu

Maria Placzyńska

„Opieka wakacyjna i edukacyjna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkole dla dzieci zajętych rodziców w okresie wakacji”

Odbiorcy – RODZINY

 

 

 

4.994 zł

Od 01.07.2009r do 18.08.2009r

 

Opracowała:

Bogumiła Smolarczyk

Koordynator PIS w Gminie Wielgomłyny.

 

Wielgomłyny, dnia: 25.03.2010r.