dzisiaj jest: 13 listopada 2018. imieniny: Arkadia, Mikołaj, Stanisław
wersja polska 
Gospodarka odpadami
Zawiadomienie o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    
     Zgodnie z art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonym z nowelizacją z dnia 28 listopada 2014r. (Dz.U. z 2015r. poz. 87), Urząd Gminy w Wielgomłynach zawiadamia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Wielgomłyny miesięczne stawki od 01 lutego 2015r. wynoszą odpowiednio:
- 12,00zł od osoby, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane),
- 6,00zł od osoby, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny (segregowane)
.
« powrót