dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych - zakończenie realizacji projektu
Zakończenie realizacji projektu

Z końcem roku szkolnego 2012/2013 zakończyła się również realizacja projektu. Łącznie w ramach projektu przeprowadzono 1133 godzin zajęć, które prowadzone były w 34 grupach, w tym:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w rozwoju mowy – 485h (16 grup)
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją – 324h (9 grup),
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej 114h (3 grupy),
- zajęcia rozwijające zainteresowania w kierunku matematyczno – przyrodniczym 210h (6 grup).

Dodatkowo w maju (po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie) zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które wsparły aktywne formy nauczania. Były to:
1) Materiały papiernicze (bloki A4, zeszyty w formacie A4, kredki szkolne, długopisy, farby plakatowe)
2) Papier ksero zwykły biały
3) Tęczowe cegiełki
4) Kolorowe beleczki
5) Miniorkiestra
6) Magnetyczne bryły ułamki
7) Szablony do rysowania (owady, zwierzęta z Afryki, zwierzęta leśne)
8) Ortografitii z Bratkiem
9) Gra „Słówkomania”
10) Patyczki – liczmany matematyczne
11) Kolorowe klocki drewniane 1, 2, 3
12) Gra „Bezpieczna podróż”
13) Gra „Wyprawa na grzyby”
14) Gra „Pracowita pszczółka i biedronka”
15) Warstwowe puzzle 31 elementów (motyl, żaba, papuga)
16) Zestaw 10 brył kolorowych
17) Literki – zestaw do przewlekania.
18) Gra zmysłów
19) Wibrator do wymawiania głoski „r”
20) Zestaw logopedyczny
21) Makatka edukacyjna domek
22) Makatka edukacyjna jabłko
23) Zestaw kartoników z literkami

Całkowita wartość dofinansowania projektu wyniosła 87.730,77 PLN

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych zajęć dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją poprawę odnotowano w następującym zakresie:
- dokonywania analizy i syntezy wyrazowej i zdaniowej;
- układania zdań z wyrazami o trudnej pisowni;
- tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych;
- wzroście tempie czytania i pisania;
- stosowania w praktyce reguł ortograficznych;
- etyki i kaligrafii pisania;
- uczniowie chętniej się wypowiadają.
Zajęcia rozwijające zainteresowania w kierunku matematyczno przyrodniczym przyniosły następujące efekty:
- rozwiązywanie działań matematycznych wykraczających poza ramy programowe;
- układanie zadań tekstowych;
- posługiwanie się mapą polityczną i fizyczną świata (zaznaczanie kontynentów);
- rozpoznawanie gatunków roślin, drzew, krzewów;
- umiejętność korzystania z mikroskopu;
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
- poznanie elementów przyrody.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej zaowocowały:
- poprawą umiejętności liczenia w pamięci w zakresie 20 oraz w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego;
- opanowaniem tabliczki mnożenia w zakresie 50;
- poprawą zdolności logicznego myślenia;
- poznaniem figur geometrycznych oraz cyfr rzymskich;
- umiejętnością dokonywania obliczeń z użyciem miar wagi, pojemności i długości
- poprawą zdolności radzenia sobie z obliczeniami kalendarzowymi i zegarowymi;
Zajęcia logopedyczne wpłynęły na:
- usprawnienie artykulatorów pod względem motorycznym;
- usprawnienie słuchu fonemowego;
- poprawa wymowy głosek szumiących;
- poprawa artykulacji;
- dzieci popełniają mniej błędów dykcyjnych oraz rozwinęły stronę leksykalna i gramatyczną mowy;
- została udoskonalona percepcja słuchowa.


PSP Krzętów

PSP Wielgomłyny

PSP Zagórze