dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Statuty sołectw
Konsultacje społeczne dotyczące statutów sołectw

Wójt Gminy Wielgomłyny ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy wielgomłyny dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 21 maja 2018r. do 04 czerwca 2018r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie gminy Wielgomłyny, poprzez:

1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgomłyny (pokój nr 5),
2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres urzad@wielgomlyny.pl.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

1. stronę internetową Gminy Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl w zakładce "Konsultacje społeczne/statuty sołectw/",
2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysów sołectw,
3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach (pok. 5), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl w zakładce "Konsultacje społeczne/statuty sołectw/" oraz dostępny będzie u Sołtysów sołectw oraz w pok. 5 w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach.

Do pobrania:
- ogłoszenie - pobierz
- projekt statutu sołectwa - pobierz
- Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Wielgomłyny (zawiera formularz do składania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie statutu) - pobierz