dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
Alkohol
Konsultacje społeczne projektów uchwał

Wójt Gminy Wielgomłyny ogłasza przeprowadzenie z mieszkańcami gminy Wielgomłyny konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Wielgomłyny dotyczących:
 
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,
- zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wielgomłyny,
- w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wielgomłyny.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 21 maja 2018r. do 04 czerwca 2018r. do godz. 15.00 w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów w/w uchwał poprzez:

1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgomłyny (pokój nr 5),
2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres urzad@wielgomlyny.pl.

Projekty uchwał udostępnione będą mieszkańcom poprzez:
 
1. stronę internetową Gminy Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl w zakładce "Konsultacje społeczne/Alkohol/",
2. wyłożenie projektów uchwał w okresie konsultacji u Sołtysów sołectw,
3. wyłożenie projektów uchwał w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach (pok. 11), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wielgomłyny www.wielgomlyny.pl w zakładce "Konsultacje społeczne/Alkohol/" oraz dostępny będzie u Sołtysów sołectw oraz w pok. 11 w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach.

Do pobrania:
- ogłoszenie o konsultacji uchwał alkoholowych - pobierz
- projekt uchwały o maksymalnej ilości sprzedaży - pobierz
- projekt uchwały o usytuowaniu sprzedaży alkoholu - pobierz
- projekt uchwały o odstępstwach sprzedaży alkoholu - pobierz
- Zarządzenie Nr 32/2018 (zawiera formularze do składania uwag i wniosków do projektu uchwały) - pobierz