Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

Opłata za odpady komunalne w 2023 roku oraz numer rachunku do przelewów bankowych

Od 01 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji zamieszkałych oraz wysokość opłaty ryczałtowej od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wysokość miesięcznej opłaty z nieruchomości zamieszkałych:

  • 24,00 zł od osoby – za odpady gromadzone w sposób selektywny
  • 22,00 zł od osoby – w przypadku posiadania przydomowego kompostownika ( ulga przenoszona automatycznie ze złożonej wcześniej deklaracji ). 

Wysokość opłaty ryczałtowej od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:

  • 206,00 zł na rok

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się  podwyższoną opłatę miesięczną / ryczałtową w trzykrotnej wysokości wskazanej kwoty.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy w godz. 7:30 – 14:45, w naturoBank Bank Spółdzielczy O/Wielgomłyny ul. Krzętowska 4, lub przelewem on-line.

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Wielgomłynach do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


83 8973 0003 0030 0030 0491 0046


W tytule opłaty należy podać adres i dane właściciela posesji, której opłata dotyczy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są wnosić opłatę do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe zobowiązani są wnieść opłatę za rok bieżący  do 15 lipca 2023 r.

Od 01.01.2023 zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, w związku z czym prosi się właścicieli, którzy składali deklarację na poprzednio obowiązującym wzorze  o ponowne złożenie deklaracji na nowym wzorze.

Zmiany liczby osób, czy sposobu zbierania odpadów na posesji, mające wpływ na wysokości opłaty należy zgłaszać poprzez złożenie deklaracji wypełnionej przez właściciela nieruchomości. Deklaracje mogą być składane w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach ul. Rynek 1, lub przesyłane    w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP na adres: /x0esn9p537/skrytka. Deklarację należy złożyć do 14 dni od zamieszkania po raz pierwszy, lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych powodujących zmianę wysokości opłaty.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.