Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 142

Wybory do Izb Rolniczych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego..

13.06.2019

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

   1. zgłoszenie kandydata,
   2. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
   3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzania danych osobowych,
   4. oświadczenie o niekaralności,
   5. listę osób popierających kandydaturę zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

W okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi.

Nieczytelne wpisanie danych osoby popierającej zgłoszenie, brak podpisu tej osoby lub pominięcie niektórych danych wskazanych we wzorze albo wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje pominięcie nazwiska osoby, której dotyczy uchybienie, przy ustalaniu liczby osób udzielających poparcia.

Kto może kandydować i głosować?

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przysługuje właścicielom, posiadaczom samoistnym, użytkownikom wieczystym lub posiadaczom gospodarstw rolnych, tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym).

Teren Gminy Wielgomłyny został zakwalifikowany jako okręg dwumandatowy, zatem wybierać będziemy dwóch przedstawicieli naszej gminy reprezentujących rolników w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 04.07.2019 roku w godzinach pracy urzędu do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 108 w siedzibie Urzędu Gminy Wielgomłyny pokój nr 13, II piętro.

Spis członków uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Poniżej w załącznikach zamieszczamy wzory wymaganych dokumentów oraz treści Uchwał Nr 1/2019 i 2/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

- zgłoszenie kandydata - pobierz 
- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie - pobierz 
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - pobierz 
- oświadczenie o niekaralności - pobierz 
- lista osób popierających kandydaturę - pobierz 
- Uchwała KRIR Nr 1/2019 - pobierz 
- Uchwała KRIR Nr 2/2019 - pobierz 

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.