Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 347

SPIS ROLNY 2020

18.09.2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku w całej Polsce przeprowadzony jest Powszechny Spis Rolny – badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmuje gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym, dokładne i wyczerpujące.


Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny przeprowadzany jest w gospodarstwach rolnych:

– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
– osób prawnych;
– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 Jakie dane są zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

 W spisie rolnym zbierane są dane dotyczące m.in.:

– użytkowników gospodarstw rolnych;
– rodzaju użytkowanych gruntów;
– powierzchni użytkowanych gruntów;
– zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
– rodzaju budynków gospodarskich;
– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
– nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

– poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;
– bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego – jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie, że będą wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

UWAGA!!!

Samospisu internetowego można dokonać również na urządzeniu udostępnionym w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, przy ul. Rynek 1 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu pod numerem 44/ 787-10-87 wewn. 111.

Z urządzenia można korzystać od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. - od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 11.11.2020 r.) w godzinach: 7.45 – 14.30.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.