Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 668

Dodatek osłonowy

14.01.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach zaczyna przyjmować wnioski o tzw. dodatek osłonowy, jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy od uzyskiwanego dochodu, a w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie - również rodzaju źródła ciepła.

Po druki wniosków prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500. Wniosek można również pobrać tutaj.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (do wglądu);
 2. Zaświadczenie z Urzędów Gmin, w których w 2020 r. było gospodarstwo rolne o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za 2020 rok oraz inne dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego np.: umowa dzierżawy (lub oświadczenie);
 3. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 4. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2020 r, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 5. Numer konta, na który zostanie przekazana kwota dodatku osłonowego;
 6. Decyzja lub odcinki z wypłaty zasiłku chorobowego z KRUS za 2020 r.
 7. Decyzja o uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego z KRUS za 2020 r.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2020 r. z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa
 9. Adres poczty elektronicznej (e-mail) obowiązkowo przy złożeniu wniosku online.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w siedzibie Ośrodka.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł;
 2. Osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Termin składania wniosków

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.