Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

News

News zdjęcie id 888

Informacja o naborze wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

23.03.2023

Wójt Gminy Wielgomłyny informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór odbywa się na podstawie uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr LIV/20/2023 z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Wielgomłyny.

Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który winien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy (nazwę i adres wnioskodawcy, REGON, NIP, adres do korespondencji i e-mail);
 2. dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
 3. wskazanie zabytku, którego wniosek dotyczy, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 4. wskazanie tytułu prawnego do zabytku;
 5. nazwę i opis inwestycji - określenie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które wnioskodawca planuje wykonać;
 6. przewidywany termin realizacji inwestycji;
 7. przewidywaną wartość inwestycji (w PLN);
 8. wskazanie kwoty udziału własnego (w PLN);
 9. procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji;
 10. kwotę wnioskowanych środków (w PLN).

Termin składania wniosków: do 28 marca 2023 r., do godz. 15:00.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny, Pokój Nr 4, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu. Warunkiem udzielenia dotacji jest zakwalifikowanie wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz uzyskanie przez Gminę Wielgomłyny promesy wstępnej.


Do pobrania:

- Uchwała Rady Gminy Wielgomłyny Nr LIV/20/2023 z dnia 07 marca 2023 r. - pobierz  
- Wzór wniosku o udzielenie dotacji i zgłoszenie do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - pobierz  

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.